Persoonsgegevens - bescherming van de persoonlijke levenssfeer

MOPSYS verzamelt persoonlijke gegevens van klanten die zich op haar internetsite inschrijven en van de gebruikers van haar opleidingsplatforms.

Door zich in te schrijven op de site of door een platform van MOPSYS te gebruiken, bij wijze van proef of nadat hij het recht heeft verworven om deze te gebruiken, geeft de gebruiker zonder enige twijfel zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verschaft.

De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om toegang te geven tot bepaalde functies van de site of tot het gebruik van platforms.

De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve voor de opleidings- en certificeringsdoeleinden die verband houden met het gebruik van het platform (mededeling aan de werkgever, aan een beroeps- of wetenschappelijke vereniging, aan de overheid).

De persoonsgegevens worden in geen geval bekendgemaakt aan derden voor direct marketing-doeleinden.

De gebruiker van de gegevens mag zijn gegevens inzien en corrigeren door een e-mail te sturen naar het volgende adres: support -at- mopsys.be.

De persoonsgegevens worden maximaal drie jaar bewaard.

MOPSYS heeft een aangifte van de verwerking van persoonsgegevens ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die deze heeft geregistreerd onder de referentiebehandelingscode 1231352315344.

De uitvoeringsteksten inzake de persoonlijke levenssfeer kunnen worden geraadpleegd op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacy.fgov.be/.

Deze pagina afdrukken